หวัดดีคราบผมสมาชิกใหม่ เบียร์ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคราบ