หายเงียบเลยศุกร์นี้เวลา 19.00 ไปเปล่าสงสัยจะลืมบอร์ดนี้แล้วมัวแต่เปิดบอร์ดโฟลด์