สา-วัด-ดี-ปี-ใหม่ 2550 ขอให้ชาวหัวรถไฟทุกคนจงมีความสุข สุขภาพแข็งแรง วิ่งทริปไหนขอให้พระคุ้มครอง สาธุ สาธุ em19 em19 em19