อยากทราบว่าที่ไหนรับทำ ราคาเท่าไหร่
แล้วใช้ของอะไรมาเทียบใส่คัฟ..