ผม กลุ่ม Undeath Classic Bike ขอให้พี่ มีความสุขมาก สมความปรารถนา ทุกประการ ออกทริปก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยพร้อมรถคู่ใจนะครับ