เรื่องการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ และทำบัตรประจำตัวใหม่คับเพราะบัตรเก่าหมดอายุแล้ว
สมาชิกที่สนใจสอบถามไปที่ s.r.ยานยนต์ หรือ 087-2922287 ดียิ่งขึ้นถ้าจะไปมิตติ้งเพิ่มสัมพันธ์คับ