เดียวบ่ายๆล้างขัดสีเรียบร้อยผมลงรูปใหม่ให้ดูครับทุ กๆท่าน