เด๋วปฏิรูปใหม่เลยซะดีมั้ยเนี่
ชี้แจง ชี้แจง............. !