ของผมขาย70000บาทเองแลม3แอวไอ150ทำมา175มาแล้วสีขาว+ เขียวสนใจยีงไงโทร0878272520บังดุลย์