อากาศหนาวมากแล้วพี่น้องชาวรถเก่าโรงงานกระทุกท่านโป รดจงรักษาสุขภาพด้วย เพื่อ ทริปต่อไป ของเราวิ่งไปตามทางหลวง พ่วงด้วยความมั่นใจ
วิ่งไปตามแสงไฟ สู่จุดหมายที่ปลายทาง A friend in need is a friend deed เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก ****
mc_tum70@hotmail.com
TUM 089-5734221