คือว่ามีนำมันออกมา แถวๆเสื้อสูบ
ไม่รู้ว่าปะเก็นฝาสูบรึเปล่า นำมันสีดำๆ