ผมอยู่นครปฐม อยากได้จีเอสไว้ใช้ ใครมีแบ่ง กรุณาครับ 01-2920808 oppi