ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ให้สนุกสุขสมหวัง
จะเดินทางใกล้หรือไกล ขอให้ได้สนุกดั่งใจหมาย
จงกลีกห่างอุบัติภัยอันตราย อย่าประมาทด้วยได้จะเป็นดี
การเรียนการศึกษาการงาน ขอให้ท่านออกห่างอย่างสุขี
เรื่องเลื่อนขั้นของทุกปี เงินเดือนดีขยับขึ้นทุกทุกวัน
อยากจะได้สิ่งใดขอให้ได้ ขอให้สมดั่งใจในทุกอย่าง
อันโรคภัยไข้เจ็บจงหลีกทาง ให้ถอยห่างหลีกไกลในทุกคน
นอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้ จะทำอะไรขอให้เจริญๆ ไชโย
ขอมอบกลอนนี้แก่ทุกๆคน ตั้งใจมอบให้ทุกๆคน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2007
194 club