ขายเสื้อ ลูก ฝา 90racer ตีปอกมาแล้ว 2,500 บาท ยังไม่ได้ถ่ายรูปครับ ถ่ายแล้วจะเอามาลงให้ดูกันครับ