กลุ่ม Undeath Classic Bike ขอให้พี่ๆ กลุ่มเมาล์กริบ มีความสุขในปีใหม่นี้ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการเงินทองไหลมาเท มา เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยพร้อมกับรถคู่ใจ นะครับ...