กลุ่ม Undeath Classic Bike ขอให้พี่ๆ กลุ่มClassic Layam Scooter Club มีความสุขในปีใหม่นี้ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ เดินทางออกทริปก็ขอให้ปลอดภัยพร้อมกับรถคู่ใจ นะครับ...