นอกจากเลข เครื่อง เลขโครง แล้วจะดูยังไงไห้รู้ว่าเป็น แลม4 อิตาลี่ หรือ อินเดีย ครับ