ดูรายละเอียดได้ที่บอร์ด show off thaiscooter
สอยถามรายละเอียดได้ที่
1.โกบอยตรัง โทร 083-5963777
2.บังก้าสตูล โทร 088-3905882
3.บังหนุ่ยสตูล โทร 083-5146430+080-7072223
4.ช่างดันเทศบาลเมืองสตูล โทร 083-1712763