เชิญพี่น้องทุกท่านมาร่วมงาน MUNICIPALITY TWO WHEELS AND FOUR WHEELS CLASIC SCOOTER AND RACING SATUN ครั้งที่ 2
ประกาศงานแข่งทางตรงที่ จ.สตูล วันที่ 17 ก.ค 2554
รุ่นแรก 1.honda ชาลี ล้อไม่เกิน 10 นิ้ว เครื่ง 4 จังหวะไมเกิน 110 cc
รุ่นที่ 2. vespa-lambretta เสื้อเหล็กเดิมไม่เกิน 3 พ๊อต คาบูร์ไมเกิน 20 มิล
รุ่นที่ 3. vespa-lambretta เสื้อเห......ล็กเดิมไม่เกิน 3 พ๊อต ไมจำกัดคาบูร์
รุ่นที่ 4. vespa-lambretta superopen (โมเต็มที่เกียร์มือใส่อะไรก็ได)
มีการประกวดรถสวย รถหายาก และ รถมาไกล ทุกรางวัล มีถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล
สอบถามรายละเอียดได้ที่
1.บังก้าสตูล โทร 088-3905882
2.โกบอยตรัง โทร 083-5963777
3.บังหนุ่ยสตูล โทร 083-5146430--080-7072223
4.ช่างดันเทศบาลเมืองสตูล โทร 083-1712763
หวังว่าเทศบาลเมืองสตูลคงได้มีโอกาศได้ต้อนรับพวกท่า นและร่วมปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆเชิญมาแวะชิมโรตีแล ะชาชักที่สตูลดูเพิ่มเติม