ยังไม่ล้างเลยครับ อิอิ รีบถ่าย

เปลื่ิอนดินนิสหน่อย เอาไปล้างไหม่ๆ

ง๊ามๆ เหมือนเดิม หรือจะไห้ล้างไห้กะได้น๊า อิอิ