สรุปแล้วทั้งหมด มีคนรับไปดูแลแล้วครับ.......................