รบกวน !!!! ผมอยากได้ เบอร์โทรศัพท์ ชัย หรือ จอย หน่อยครับ