หาท่อใหม่หรือมือสองก้อได้จะเป็นท่อแมกกาโฟนหรือท่อแ ท็ปก้อได้ ขอราคาและรูปด้วย