สุดยอดจริงๆ เลยพี่
วิ่งไปกลับกี่วันค่ะ
ระหว่างวันที่เท่าไร
ได้เกียรติบัตรกลับมา
หรือเปล่าค่ะเห็นเขา
พูดกันว่าถ้าวิ่งไปเหนือสุด
จะมีคนออกเกียรติบัตรให้