ขอชม Cosa ของทุกคนหน่อยครับ เพื่อเปนแนวทางในการแต่งครับ มือใหม่ๆ ขอบคุณครับ