ผมเคยอ่านเจอแต่ลืมจดเบอร์ไว้ เขาสามารถขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้เหล็กแผ่นทำขึ้นรูปเลย ไม่ต้องตัดผุเลย กรุณาแจ้งด่วยครับ ขอบคุณครับ