ผม ชื่อ ต้อมน้ะครับบ้านผมอยู่แพรกษา

ผมเพิ่ง หัดเล่น อยากมีกลุ่ม ผมขับ ถัง รวมสีแดง

ตอนนี้ รถพัง เฟืองเกียแตก ทั้งชุดอะ เสร็ง จิต

มาคุยกันน้ะ