วินชิลด์ แปลงขาแล้ว ใส่ Cosa ได้เลย (สภาพไม่ได้ล้าง ของจริงยังใหม่อยู่)
ขาเดิมก็มี เอาไปด้วย
ขาย 3,800 แถมตะแกรงหน้า แปลงขายังไม่เสร็จ เอาไปทำต่อเก็บงานอีกหน่อยหล่อเลย

087-065-6449 จุ่น