มีใครรู้จักความเป็นมาของรถจักรยานยี่ห้อ ช้างสามเศียรกรุงเทพนครพาณิช บ้างครับ พอดีผมได้โครงยี่ห้อนี้มาครับ