ผมเผลอโพสผิดหัวข้อไปนะครับท่าน ขออภัยครับ
ผมได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ขอไปโพสอีกหัวข้อซื้อขายก่อนนะครับ