หานมหนูน้ำมัน คาร์บู 19.19 ใครพอจะมีเหลือบ้าง ของผมรูมันใหญ่เหลือเกิน จูนไม่ลงซักที - -