หากล่องใส่ของใต้เบาะหน่อยครับ พอดีอันเก่ามันแตกแล้ว ติดต่อตามลายเซ็นต์เลยครับ มือ 1 หรือ 2 ก็ได้