พบกันเมื่อชาติต้องการ...ความช่วยเหลือ แล้วเจอกันพรุ่งนี้