ขอโทษทีครับสงไสผมจะไปไม่ได้น่าจะเป็นวันที่2เพราะผมว่างขอบคุนครับ