...เพิ่งสมัครwebไหม่ครับงงเล็กน้อย..อยากให้ชาว cosa ตั้งกระทู้เยอะๆ..ครับแลกเปลี่ยนปัญหามความคิดเห็นกั น...เยอะๆครับ