พอดีล้างห้องเครื่อง แล้วไม่ได้มารค์ใส่ไปแล้วสตาร์ทไม่ติดมีเสียงแตกออกม าจากคาร์บู ขอรบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ จักเป็นพระคุณอย่างสูง ขอรูปด้วยยิ่งดี ขอบพระคุณมากครับ