คือผมอยากรู้อ่ะคับ ว่ามันต้องเปลี่ยนไรบ้าง
เช่นชุดคิทเท่าไร คาร์บูร์ ฯลฯ (รถผม 50s)