แคปส่งรูปให้โจ้ที่เมล์นี้นะ ส่งมาเปนฟลาย ของกล้อง ดิจิต้อลเลยgapza_gapza@hotmail.com