แคปส่งรูปให้โจ้ที่เมล์นี้นะ ส่งมาเปนฟลาย ของกล้อง ดิจิต้อลเลย[email protected]