- ประเก็นทองแดงคืออะไรครับ
- น้ำมันเกียร์นี่เปลี่ยนรูไหนครับ
- แล้วกี่กิโลถึงจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับ