คือเวลากดสวิชสตาดมือติด ไดร์สตาดทำงานปกติมีเสียงฟรีหมุนปกติดี แต่ฟันเฟืองของไดร์ที่จะไปขบกับฟันเฟืองของจานใบพัดม ันไม่ไปทำงานเกิดเสียงฟรี ตัวฟันเฟืองที่ไดร์ไม่หมุนแต่ตัวที่รองจากได์หมุน(ไม ่รู้เรียกถูกไหม)ไม่รู้เกิดจากสาเหตุใด(เหมือนสปริงม ันไม่ทำงาน) รบกวนช่วยทีคับ