เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา PTT Performa Drift Team อันได้แก่ ดีเจเด ดาวิเด โดริโก้, เอ็ม อรรถพล ประกอบของ, มิค ณัฐพล เตียวไพบูลย์ และโจ วัทนพร พึ่งเพียร นำผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท. แสดงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมจากการใช้งานจริงในสนามแ ข่งขัน Formula Drift Singapore 2011 ณ Marina Bay ประเทศสิงคโปร์

การแข่งขัน Formula Drift Singapore 2011 ในครั้งนี้ มีนักแข่งจากไทยและต่างประเทศร่วมแข่งขันกันอย่างคับ คั่ง อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น อเมริกา สิงคโปร์ รวมกว่า 40 คัน ซึ่งรูปแบบของสนามที่มีทางตรงและทางโค้งติดต่อกันหลา ยโค้ง ทำให้ต้องอาศัยทักษะ เทคนิค และฝีมืออย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ที่ต้องการความเร็วและกำลังข องเครื่องเป็นอย่างมาก โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท. สามารถรองรับการใช้งานที่รวดเร็วและหนักหน่วงนี้ได้เ ป็นอย่างดี ทำให้รถแข่งทุกคันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาเรื่องของการหล่อลื่นเครื่องยนต์แต่อย่างใ ด

การแข่งขัน Formula Drift Singapore 2011 ครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ พร้อมตอกย้ำความมั่นใจ รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท .ว่ามีคุณภาพสูง ด้วยมาตรฐานระดับโลกและยังส่งออกไปจำหน่ายมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ดังนั้น สำหรับการแข่งในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์น้ำหล่อลื่นปตท .ซึ่งเป็นของไทยต่อสายตาชาวต่างชาติในสนามแข่งระดับส ากล