ทีมงาน thaiautoserv.com เชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ www.thaiautoserv.com ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตที่ทีมงานจัดเตรี ยมไว้ ดังนี้
1. เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ด้วยการสมัครสม าชิกฟรี! http://www.thaiautoserv.com/signup
2. โพส์ข้อมูลสินค้าและบริการของคุณอย่างไม่จำกัดจำนวน ฟรี! รวมทั้งมีระบบแผนที่ระบุสถานที่ตั้งของคุณที่ใช้งานง ่าย http://www.thaiautoserv.com/listingitems
3. แชร์หรือแบ่งปันโอกาสให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ าถึงและรับทราบข้อมูลงานจัดแสดงหรืออีเว้นต์งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ ยานยนต์และเครื่องจักรกลทุกประเภท ฟรี! http://www.thaiautoserv.com/events
4. แชร์หรือแบ่งปันภาพถ่าย รถสวย ๆ ของคุณ หรือรูปภาพอื่น ๆ ให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณได้ร่วมประทับใจ http://www.thaiautoserv.com/albums
5. แชร์หรือแบ่งปันภาพวิดีโอของคุณจาก youtube.com ให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณได้ร่วมประทับใจ http://www.thaiautoserv.com/videos
6. สร้างกลุ่มหรือรวมกลุ่มเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ที ่สนใจในเรื่องเดียวกันกับคุณ http://www.thaiautoserv.com/groups
7. สนทนาสดๆ แบบออนไลน์กับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ http://www.thaiautoserv.com/chat

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน thaiautoserv
e-mail: thaiautoserv@hotmail.com, webmaster@thaiautoserv.com