มีใครอยากจะไปเที่ยวออกพรรษา ที่หนองคายบ้างคับ
(เผื่อมีใครอยากไป)