ท่านใดมีลูกยางฝาครอบน้ำมันเบรคเดิมๆ ของ datsun 620 และไฟหน้าไฟสูง 2 ขั้ว ช่วยแจ้งราคาด้วยครับที่ จิ๋ว 081-8698649 ด่วนครับ