จารนัทก้อออ ทำผมเซี่ยน ไม่ใช่เซี่ยนทำมะดาเซี่ยนไม้ใผ่เลยทีเดียวเชียว