ทะเบียนมันต่อปีต่อปีหรือว่ายังไงครับ และมัน ขอคำชี้แนะจากพวกพี่ๆ ด้วยครับ