เพื่อนๆท่านใดว่างไปเที่ยวอู่ทองด้วยกันได้วันศุกร์ท ี่12สิงหา 2554หน้าร้านข้วง8โมงแล้วเราจะไปรวมกันอีกทีที่หน้าห อคอยจะมีข้าวกลางวันกะตอนเย็นเลี้ยงฟรีเชิญทุกท่านนะ ครับที่เคยจัดมาดีมากๆๆๆๆ