พวกเราพร้อมแล้ว แล้วพวกคุณหละพร้อมรึยังครับ

...มิตรภาพไร้พรมแดน...