ใครสนใจจะรับไปสะสมบ้าง เชิญติดต่อเลยครับ ให้ไปทั้งหมดเลยจ้า